Regulamin

Uczestnicy zobowiązani są:

  • Podporządkować się regulaminowi imprezy i poleceniom organizatora spływu,
  • Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu w danym dniu.,
  • Udzielać pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na trasie spływu i obozowisku,
  • Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania,
  • Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek płynięcia w zapiętej kamizelce,
  • Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.,
  • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.,
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu oraz za szkody przez nich wyrządzone,
  • Oferta spływów skierowana jest do osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływach tylko pod opieka dorosłych.
Organizujemy spływy kajakowe rzeką Drwęcą i najpiękniejszymi jeziorami Pojezierza Brodnickiego
tel: 730-652-423
Copyright
Baner 1 Baner 2 Baner 3 Baner 4